Viện Ideas

Mang tinh hoa giáo dục và công nghệ tại các nước tiên tiến về ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực một cách hiệu quả.
Hotline: 02822442244

Website: https://ideas.edu.vn/

Address: 224 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, Vietnam

chat
Contact Us
224 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, Vietnam, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam, 139
starsBusiness Spotlight
Go to business showcase