Trung tâm xét nghiệm ADN huyết thống - NOVAGEN

Novagen là trung tâm xét nghiệm ADN - Xét nghiệm huyết thống uy tín và chất lượng tại TPHCM.

Trung tâm xét nghiệm ADN huyết thống - NOVAGEN Gallery

chat
Contact Us
36 Trịnh Đình Thảo, Phú Trung, Tan Phu Trung, Thanh Hoa, Vietnam, 72000
starsBusiness Spotlight
Go to business showcase

Keywords