Nhà kho thông minh

Nhà kho thông minh là hệ thống kho sử dụng các khung kệ có khả năng nâng cấp và chứa hàng trên nhiều tầng khác nhau.Địa chỉ: 86 Nguyễn Phúc Lai – Phường Ô chợ Dừa – Quận Đống Đa – TP Hà Nội.SĐT:0903 418 369 Website https://vnatech.com.vn/smart-warehouse-kho-thong-minh/

chat
Contact Us
86 Nguyễn Phúc Lai – Phường Ô chợ Dừa – Quận Đống Đa – TP Hà Nội., Hanoi, Ha Noi, Vietnam, 100000
starsBusiness Spotlight
Go to business showcase