CEO Man Nhi

CEO nhà cái HB88 Mẫn Nhi đã không ngừng nỗ lực trong quá trình xây dựng thương hiệu tạo ra những đóng góp quan trọng cho thị trường giải trí trực tuyến.

#ceomannhi #mannhi #ceohb88 #ceonhacaihb88 #ceohuynhmannhi

Thông Tin Thêm:

- Họ tên: Trần Hoàng Mẫn Nhi.

- Sinh ngày: 14/07/1992.

- Quê quán: sinh ra tại Thái Bình.

- Học vấn: Cử nhân tại đại học Bách Khoa Hà Nội. Du học sinh quốc tế và tốt nghiệp xuất sắc trường đại học Harvard tại Mỹ.

- Sở trường: Công nghệ và giải trí.

- Số Điện Thoại: 0909887665

- Email: ceo.mannhi@gmail.com

starsBusiness Spotlight
Go to business showcase