PhamLand

PhamLand - Sàn giao dịch bất động sản khu vực phía đông Sài Gòn - là đơn vị đồng hành các chủ đầu tư đã và đang phát triển, có chỗ đứng trên thị trường bất động sản nói chung, thị trường khu đông nói riêng.

PhamLand còn là nơi không chỉ mang đến cho nhà đầu tư những thông tin hữu ích, nhưng biến động trên thị trường bất động sản, mà còn mang đến những giải pháp bán hàng cho chủ đầu tư cũng như nhà môi giới. |

Contact PhamLand:

Pham Chiêu Founder of PhamLand là một chuyên viên nghiên cứu đánh giá đưa ra những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản. |

Sđt: 0977153531 - Phạm Thị Mỹ Hạnh CEO of PhamLand

PhamLand Gallery

chat
Contact Us
26 Trần Lựu, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, phamland, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam, 700000
starsBusiness Spotlight
Go to business showcase